Selecteer een pagina

Gezondheids centrum Wijchen

5 gespecialiseerde zorgaanbieders onder 1 dak.

Aanbieders

In het gezondheidscentrum kunt u onder begeleiding van gespecialiseerde professionals werken aan uw doelen om uw gezondheid te verbeteren. 

Samenwerking

Vanuit verschillende disciplines werken wij samen om  met u en voor u de beste zorg  te leveren. 

Contact

’t Slotje 7

6603JC  Wijchen

 

Samenwerking

Binnen gezondheidscentrum Wijchen zijn wij ervan overtuigd dat je voor een goede, op de patiënt gerichte zorg moet samenwerken en over je eigen praktijkgrenzen heen moet kijken. Daarom zijn wij met elkaar gehuisvest in één pand waardoor samenwerken heel vanzelfsprekend wordt. Samen Beter!

De beste (na) zorg voor kankerpatiënten

Veel mensen ervaren nog langdurige of zelfs blijvende klachten na een behandeling tegen kanker. Langdurige bijwerkingen en late effecten van de behandeling van kanker kunnen een nadelige invloed hebben op iemands kwaliteit van leven. Klachten die zich voordoen zijn vooral: een verminderde lichamelijke gezondheid die tot uiting komt in verminderd fysiek functioneren en verlies van conditie. Daarnaast ook vermoeidheid, depressie, angst en in de palliatieve fase komen klachten voor zoals pijn, vermoeidheid, energiegebrek, zwakte en de algehele kwaliteit van leven.

Hoe kunnen wij helpen

Binnen gezondheidscentrum Wijchen werkt een gespecialiseerd team van professionals in oncologische problematiek. Zij hebben als doel u gezamenlijk te begeleiden na de medische behandeling van kanker zodat u de draad van uw leven weer op kunt pakken.

Zij hebben hierbij zowel aandacht voor uw lichamelijk functioneren, als voor uw cognitieve, emotionele en sociale welzijn, waarbij uw hulpvraag als vanzelfsprekend het uitgangspunt is van de behandeling.

Uw behandelteam heeft gezamenlijk vastgesteld welke disciplines, wanneer en waarvoor, ingeschakeld kunnen worden om u zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen bij het herstel. Welke specialistische zorg u uiteindelijk ontvangt, wordt altijd in samenwerking met u afgestemd.

Naast de samenwerking binnen het gezondheidscentrum Wijchen, werken wij ook nauw samen met betrokken professionals buiten het centrum. Zo zijn er korte lijnen met de casemanagers oncologie en de specialisten in de ziekenhuizen in onze omgeving.

Alle betrokken zorgverleners binnen het gezondheidscentrum Wijchen zijn lid van Oncologie Netwerk Zuid Gelderland.

Samenwerking in Gezondheidscentrum Wijchen.
Samenwerking in Gezondheidscentrum Wijchen.

Gespecialiseerde handtherapie

Onze handen zijn een kostbaar bezit van ons lichaam. We gebruiken ze bij bijna alle (dagelijkse) bezigheden, als vanzelfsprekend. Een kleine aandoening aan de hand kan ingrijpende gevolgen hebben op het functioneren van de hand en soms zelfs de hele arm.

Handtherapie richt zich op de revalidatie van letsels en/of aandoening aan de handen.

Binnen gezondheidscentrum Wijchen wordt hierbij samengewerkt door de fysiotherapeut en de ergotherapeut.

Hoe kunnen wij helpen
U kunt u zorgvraag richten tot de ergotherapeut of fysiotherapeut. Zij zullen wanneer dat nodig is in overleg gaan om uw zorgvraag gezamenlijk op te pakken. Beide zorgverleners richten zich bij de behandeling op het trainen, verbeteren van mobiliteit, kracht, coördinatie en belastbaarheid van de aangedane hand en/of pols. Tevens wordt ook samen met u gekeken hoe u praktische belemmeringen waar u tegenaan loopt in huis of op uw werk kunnen worden weggenomen.

Wij helpen u graag op weg met behandeling en adviezen om dagelijkse handelingen mogelijk te blijven maken.

Covid-19 nazorg en andere longaandoeningen

Ziekten van de longen en luchtwegen, zoals COPD, astma, bronchitis, pneumonie, sarcoïdose of restverschijnselen na het doormaken van COVID-19, komen heel veel voor. Vaak hebben deze aandoeningen grote gevolgen voor de kwaliteit van leven en de wijze waarop u uw dagelijkse activiteiten kunt uitvoeren. Met behulp van een team van deskundige professionals kunnen we er samen voor zorgen dat u het gevoel krijgt meer controle te hebben over uw aandoening. Het positief beïnvloeden van uw levensgewoontes en levensstijl is een belangrijk onderdeel van de behandeling.

Hoe kunnen wij helpen
Binnen ons gezondheidscentrum wordt de specialistische kennis van de ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist en zo nodig een diëtiste of psycholoog gebundeld om voor uw een behandeling op maat te kunnen verzorgen.
Samenwerking in Gezondheidscentrum Wijchen.
Samenwerking in Gezondheidscentrum Wijchen.

De (fijn) motorische ontwikkeling van kinderen

Kinderen ontwikkelen spelenderwijs en op natuurlijke wijze hun motoriek, zintuigen en spraak/taal. Meestal gaat dit goed en bijna onopgemerkt. Bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. De ontwikkeling is dan vertraagd, wat afwijkend kan zijn. Deze kinderen hebben meer oefening, instructies en hulp nodig om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen. Het kan ook zijn dat ze moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te leven. Naarmate het kind ouder wordt zijn er steeds meer vaardigheden nodig om aan de eisen van de omgeving te voldoen. Elk kind is op zijn of haar manier uniek. De kracht van gezondheidscentrum Wijchen is dat de zorgverleners ieder vanuit hun eigen expertise een bijdrage leveren aan de hulpvraag van het kind.

Hoe kunnen wij helpen

Herkent u bijvoorbeeld één van deze situaties?

  • Een kind dat te laat in de gymles komt omdat het niet goed weet hoe op een efficiënte manier om te kleden, zijn veters van de gymschoenen niet goed kan strikken. Vervolgens in de gymles angst heeft voor hoogte of snel balans verliest bij evenwichtsvaardigheden
  • Of het kind dat altijd een rommeltje maakt van zijn / haar tafeltje en lade op school, niet weet waar te beginnen bij zelfstandig werken en motorisch veel moeite heeft met een leesbaar handschrift waardoor onbedoeld veel fouten in zijn schrijfwerk.

Problemen kunnen zich uiten in zowel de planning voorafgaande als tijdens de motorische uitvoering. Concentratie en focus spelen hierin een hele belangrijke rol. Kinderergotherapie en kinderfysiotherapie kunnen hierin een zeer belangrijke aanvulling zijn op elkaar.

Alle aanbieders

Hieronder zijn alle zorgaanbieders van gezondheidscentrum Wijchen terug te vinden.

Gezondheidscentrum Wijchen
Alberts Veenhuis & Pul psychologenpraktijk

Alberts Veenhuis & Pul psychologenpraktijk (AVP) biedt Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) aan volwassenen met lichte tot matige psychische problemen of klachten. De hulp is relatief kortdurend (max. 12 sessies) en klacht/-probleem gericht.

E: info@albertsveenhuispul.nl
T: 024-6422244
www.albertsveenhuispul.nl

Fysiotherapie en Manuele Therapie Baat

Is bewegen pijnlijk? Heeft u last van een blessure of bent u beperkt na een ongeluk of door ziekte? Bent u op zoek naar laagdrempelig sporten? Fysio- en Manuele Therapie Baat ondersteunt, behandelt en begeleidt, met een enthousiast team van medewerkers, mensen die lichamelijk willen herstellen of trainen. Zorgzaam, betrokken en professioneel!

E: contact@baatbijfysiotherapie.nl
T: 024-6455883
www.baatbijfysiotherapie.nl

Jipa, praktijk voor ergotherapie

Kunt u door een ziekte of beperking een activiteit niet meer doen die belangrijk voor u is? JiPA Ergotherapie maakt dagelijkse handelingen weer mogelijk door deze met u te trainen of op een andere manier mogelijk te maken. We zijn gespecialiseerd in handtherapie, geriatrie, kinderergotherapie, niet-aangeboren-hersenletsel, MS, oncologie en Parkinson.

E: info@jipa.nl
T: 085-1051435
www.jipa.nl

Krebbers gezondheidscentrum Wijchen
Krebbers Logopedie en Dyslexie

Logopedie is meer dan spraakles! Ons team van logopedisten, dyslexiebehandelaars en orthopedagogen werkt met passie, samen met u, aan communicatieve zelfredzaamheid en veilige eet- en drinksituaties. Essentiële doelen in het dagelijks leven van u en uw kind.

E: info@logopediekrebbers.nl
T: 024-6422612
www.logopediekrebbers.nl

Diëtist Lisanne bij Gezondheidscentrum Wijchen.
Diëtist Lisanne

Ik ben Lisanne Bruijsten, diëtist en sportdiëtist. Ik help jou graag naar een gezondere levensstijl. Ik kijk er naar uit om met je mee te denken over vragen omtrent; voeding, beweging, stress en ontspanning. Met veel plezier help ik je naar het vinden van een bijpassend voedingspatroon. Waarin eten leuk en lekker kan zijn zodat jij je fitter voelt.

E: info@dietistlisanne.nl
T: 06-31013504
www.dietistlisanne.nl

7 + 5 =